-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Inne dane publiczne 

data publikacji: 11-10-2006 | 14:05
data ostatniej modyfikacji: 11-10-2006 | 14:05
Informacje o prowadzonych rejestrach, edwidencjach i archiwach, jak również o sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w ww. rejestrach , ewidencjach i archiwach
Rodzaje rejestrów:
 • Rejestry finansowo-księgowe
 • Rejestry kadrowe i płacowe
 • Rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Rejestry skarg i wniosków
 • Rejestr zawartych umów
 • Rejestr wzorów druków
 • Rejestr zapisów jakości
 • Rejestr głównych dostawców
 • Rejestr audytorów wewnętrznych
 • Rejestr dokumentów systemu zarządzania jakością
 • Rejestr usług medycznych
 • Rejestr osób udzielających usługi medyczne
 • Rejestr pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupów VAT
Liczba odwiedzin: 18150
 
Realizacja: Ideo